Saimaannorpan perimä

0

 

Täpläverkkoperhonen ja rauduskoivu ovat saaneet ”perimä-selvitetty-seuraansa” saimaannorpan. Jo kohdelaji tekee siitä tärkeän selvityksen. Nuori naaras saimaannorppa oli kuollut kalastajan verkkoon vuoden 2014 tammikuussa.

Tutkimusjohtaja Petri Auvinen kuvaa käytännön työtä mm. näin.

”Työmäärä nisäkkään yli kahden miljardin emäksen perimän selvittämisessä on perhoseen verrattuna,vaikka tekniikka on kehittynyt, satakertainen (MT 21.11.16)”

Tietenkin laboratoriotutkimusten aihelistan kärjessä on sellaiset selvityskysymykset kuin että, mitkä ovat tämän yksilön suhteet itämerennorppaan. Päätelmiä olisi tehtävissä siitä, voidaanko saimaannorppaa pitää jo itsenäisenä alalajina.

Norppatutkijat Petri Auvinen ja Jukka Jernvall ovat nimittäin päässeet raportoimaan havainnosta, jonka mukaan saimaannorpan hampaissa on verrattain lyhyessä ajassa tapahtunut merkittäviä muutoksia (MT 21.11.16). Näyteaineiston avulla on pääteltävissä, onko saimaannorppa päässyt eroon jostakin tautigeenistä, jota laatokanhylkeet ja itämerenhylkeet yhä edelleen kantavat.

Tutkijat raportoivat samassa yhteydessä myös kalastusrajoitusten noudattamisesta, hyvältä näyttää. Vuoden 2016 aikana tarkastettiin 107 kalastajaa ja 762 pyydystä. Yli puolella kalastajista kaikki oli asetusten mukaisesti kunnossa.

Saimaannorppia on vain 360 yksilöä. Onnistuneista suojelutoimista huolimatta on edelleen syytä olla huolissaan.

JAA