RUOTSI ON KUIN SUSILAUMA REVIIRINSÄ YDINALUEELLA

0

Aikamme ilmiöihin kuuluu fanittaminen. Lukeudun fanittajiin. Fanittamiseni kohde on kulttuuriantropo-logia. Biologina minua kiinnostavat alkuperäiskansojen ja -heimojen tilan ja resurssien jako- ja käyttöjär-jestelmät ja erityisesti niiden biologinen mielekkyys.

Salomonin saaret Tyynellä valtamerellä on mielenkiintoinen alue. En ole siellä koskaan käynyt, mutta sitäkin enemmän lukenut alueen kulttuuriantropologisista ilmiöistä.

Bougainville -kulttuuri on kuin osa susikirjoistani. Heimoryhmä on vallannut itselleen reviirin, jota se puolustaa muita vastaavia ryhmiä vastaan. Jäsenet liikkuvat reviirin ydinalueella ja välttävät reuna-vyöhykkeessä liikkumista, koska siellä saattaisi osua naapuriyhteisön jäsenten väijytykseen ja menettää henkensä.

Reviirin valtaajien joukossa yksi on ylitse muiden. Häntä kutsutaan mumiksi. Mumin, eräänlaisen pop-pamiehen, pitää ansaita asemansa keräämällä yhteisön muilta jäseniltä ruokaa yhteisöjuhlia varten. Eli kysymyksessä oli aikansa valtiovarainministeri, joka järjesti näin jälleenjakelujuhlia.

Susilauman reviiri on yksi yhteen bougainville-kulttuurin reviirikäyttäytymisen kanssa, mutta susi-lauma on sen verran laiska, ettei se viitsi juhlia järjestää. Tärkeintä on olla hyvässä kunnossa seuraavassa saalistustilanteessa. Energia pitää säästää siihen.

Edellä kerrottu palautui mieleeni, kun luin jälleen kerran Ruotsin päätöksestä luopua asevelvollisuus-armeijasta. Viime kesäkuussa asevelvollisuusarmeija lakkautettiin ja sen korvaava ammattiarmeija pitäisi olla toimintakunnossa vuonna 2014. Elämme siis rauhanaikaa ainakin siihen saakka.

Ruotsalaiset ovat valloittaneet reviirin Skandinavian niemimaalta. Reunavyöhykkeet ovat muotoutu-neet historiallisina ratkaisuina. Itäinen reunavyöhyke luovutettiin Venäjän trimmattavaksi, mikä onnistui-kin siinä määrin hyvin, että alue saattoi itsenäistyä puskuri- eli reunavyöhykkeeksi ydinalueen itäreunalle.

Länsi- ja pohjoispuolella on Norja, joka on joutunut käymään oman aika ajoin vaikean trimmautumis-prosessinsa Nato-kelpoiseksi puskuriksi merta vastaan. Etelässä on niin ikään valmis Nato-puskuri, Tans-ka. Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa yhdistää kunkin valtion oma kruunu-valuutta.

Suomi kuuluu puolestaan Venäjän kanssa samaan blokkiin ainakin yhdessä asiassa. Ne ovat niitä har-voja valtioita, joissa puolustusmäärärahoja lisätään. Ihmettelin hiukan, kuinka tarpeellista tämä oli. Edellä olevan luettuaan jokainen ymmärtää, että tämä oli velvollisuutemme turvatessamme Ruotsin asemaa sen reviiripolitiikassaan. Suomi on aiemminkin hoitanut vastaavan velvollisuutensa kunniallisesti.

Jos Ruotsille tulee ikävä asevelvollisuusjoukkoja, niin voisimme lähettää ruotsinkieliset varusmie-hemme sinne komennukselle. Ei olisi kieliongelmiakaan.

JAA