Puiden hiilenhimo

2

Helsingin Sanomat julkaisi (7.11.19) tiedepalstallaan Kalevi Rantasen kirjoittaman artikkelin ”Puun hiilenhimosta”. Kansainvälisen tiimin tutkimuksen ydinkysymys on, kuinka monta kiloa yksittäiset puut nielevät hiilidioksidia vuodessa. Merkkiaineena käytettiin karbonyylisulfidia, joka kulkee vain yhteen suuntaan ja jonka virtauksen suuruus riippuu hiilidioksidivirrasta. Siksi tutkijat pystyvät laskemaan puun imemän hiilidioksidin bruttovirran. Menetelmä antaa 5 – 10 prosenttia suuremman hiilen sidonnan kuin aiemmat menetelmät, joten tarkentavia lisätutkimuksia tarvitaan.

”Suomen metsien maaperä ja puut sitovat vuodessa 31 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Se tarkoittaa kaikkia kasvihuonekaasuja hiilidioksidiksi muutettuna.

Suomen hiilipäästöt ovat noin 57 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina. Ilman metsämaan ja puiden hiilinielua päästöt olisivat 88 miljoonaa tonnia eli 54 prosenttia nykyistä suuremmat. Jokaista suomalaista kohden hiilipäästö on keskimäärin kymmenen tonnia. Sen kuittaamiseksi puilla olisi kansalaista kohden istutettava hehtaari lisää metsää. Lisäys on merkittävä, koska nykyään metsää on noin neljä hehtaaria Suomen asukasta kohden. Tarvittaisiin siis vajaa tuhat uutta puuta jokaista suomalaista kohden, yhteensä viitisen miljardia puuta. Suomessa kasvaa nyt noin 80 miljardia puuta.”

Rantanen muistuttaa, että ”suurikin puujoukko sitoo hiiltä vain kasvaessaan. Vanha ja tiheä metsä nielee hiiltä vähän. Jos puita hakataan ja tukeista tehdään rakennuksia ja muita pitkäikäisiä puutuotteita, hiiltä varastoituu. Metsään tulee tilaa uusille puille. Jos puu poltetaan tai jalostetaan lyhytikäisiksi tuotteiksi, kuten paperiksi ja pahviksi, hiilinielua ei synny. Polttaminen, synnyttää päinvastoin hiilipäästöjä.

Keskustelu perimmäisistä kysymyksistä jatkuu.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. https://www.treehugger.com/environmental-policy/alas-planting-trillion-trees-wont-save-planet-climate-change.html

    Ihmiskunnan, JOKAISEN yksilön, on korkea aika päästää irti vanhentuneista, lapsellisista haavekuvista sen suhteen että nykyaikainen halveksuttavan raskas elämäntapamme ympäristön hyvinvoinnin kannalta (muu elonkehä maapallolla on se joka pitää ihmiskunnan elossa; jos muu elonkehä voi huonosti, myös ihmiskunta voi huonosti. Tästä kohtalonyhteydestä ei ole mahdollista irrottautua.) voi jatkua sellaisenaan, vain pieniä muutoksia tehden.

    KAIKEN on muututtava. Ahneuden on tultava jälleen halveksituksi ominaisuudeksi ihmisessä. Individualismi, yksilökeskeisyys joka sallii ihmisen vetäytyä tietoiseen sokeuteen omien tekojensa seurauksista ympäristön ja muun yhteisön kannalta, on koko nykyaikaisen, tuhoisan ja typerän elämäntavan perusta. Kulttuurimme on ymmärrettävä arvojen asettamisen vastuu. Myöskin, naurettava ajatus siitä että jokaisen yksilön mielipide on yhtä merkittävä kuin kenen tahansa, on hulluudessaan mykistävä. Näin typerää ja lapsellista uskomusta, ideologiaa, ei tule sallia enää päivääkään pitempään. Vastuullisten ja viisaiden yksilöiden, joita laumasta on aina vähemmistö, ON ymmärrettävä oman erityislaatuisuutensa tuoma velvoite, ymmärrettävä oma merkityksensä lauman henkisenä johtajana ja ohjattava nykyinen omaan ahneuteensa, typeryyteensä ja sokeuteensa hukkunut väestö kohti terveitä, pitkäkestoisia ja OIKEITA arvoja.

    Yhteisön edun on AINA tultava ennen yksilöä. Poikkeuksetta.

  2. fomatil: Pentti Linkola yritti sentään elää siten kuin opetti, entä sinä? Se on kauhea uho mitä kirjoitata.