Puhalllus asuntorahastosta

2

Eduskunnan syksyssä kiinnitti erityistä huomiota tarkastusvaliokunnan toiminta. Valiokunnan asialistalla oli mm. Valtion asuntorahaston toiminta. Yksimielinen mietintö sisältää ehdotuksen periaatteellisesti tärkeäksi ponneksi. Näin se kuuluu: ”Hallituksen tulee säilyttää Valtion asuntorahaston asema itsenäisenä ja riippumattomana ja lisäksi rahaston varallisuuden käyttö tulee suunnata asumiseen”. Eduskunnan isossa saalissa yksimielisyys säilyi. Valtion asuntorahaston tuotto on käytettävä asumisen hyväksi.

Näin painava yksimielisyys raha-asioissa pitäisi olla hallitusta velvoittava, mutta rahamaailmaa edustavat pääministeri ja liikenneministeri näyttävät viisveisaavan eduskunnan tarkastusvaliokunnan ja täysistunnon kannanotoista. Hallitus nimittäin esittää tuoreessa lisätalousarvioesityksessään, että Valtion asuntorahastosta tehdään ylimääräinen 73 miljoonan euron tuloutus. Raha siirretään perustettavan Oy Suomi Rata Ab:n taseeseen.

Olisi mielenkiintoista tietää, oliko liikenneministerillä jo lokakuussa 2018 valmis suunnitelma rahojen sieppaamiseksi asuntorahastolta.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Rahat sinne missä tarvitaan. Rataverkko tarvitsee. ARA on tehottomasti kupannut rahaa ay liikkeelle mm. VVO:n kautta (nyk. Kojamo oy).

  2. Kysehän on siitä kuunnellaanko tarkastusvaliokuntaa ja täysistuntoa. Jotkut kutsuvat sitä demokratiaksi.