Metsäteollisuutta ulos tukimyllystä

1

Etlan ja Vattin tutkijat ovat aiheesta kiinnittäneet huomiota yritystukien kehittymiseen huolestuttavaan suuntaan (HS 30.4.). Innovaatiotukia on vähennetty Suomessa samaan aikaan, kun energiatukia on lisätty. Näin on ylläpidetty olemassa olevaa tuotantoa ja väheksytty tarvetta uudistaa taloutta. Meillä päästökompensaatiossa ja energiaveron palautuksissa näyttävimmät rahavirrat kirjataan metsäteollisuudelle. ”Päästökauppakompensaatiota maksettiin vuosina 2016-2017 yhteensä lähes 65 miljoonaa euroa. Energiaveron palautusta maksetaan vuositasolla runsaat 200 miljoonaa euroa. Päähyötyjä on siis metsäteollisuus.” Tarpeellisuus on vaikeasti perusteltavissa, kun yksikkökohtaisesti markkinoidaan jopa puolentoista miljardin euron investointihankkeita.

Mielenkiintoista on, että Etlan ja Vattin tutkijat ehdottavat, että energiaveron palautusjärjelmä poistettaisiin. Se voitaisiin kompensoida yrityksille kahdella tapaa, joko alentamalla teollisuuden sähköveroa tai laskemalla yhteisöveroa. Innovaatiotukien painopistettä pitäisi tutkijoiden mukaan siirtää enemmän epäsuoran innovaatiopolitiikan keinoihin (HS 30.4.).

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Näinhän se toimii. Ensin halutaan himoverottaa energian käytöstä. Sitten on pakko maksaa tukea, jotta teollisuus pysyy Suomessa. Innovaatiotukia joudutaan leikkaamaan. Tämäkö on vihreiden tahto?
    Ei metsäteollisuus tarvitse yritystukia. Sitä tarvitsemme me suomalaiset, jotta Suomessa on työllisyyttä ja kauppataseemme pysyy tyydyttävänä. Teollisuus voi kyllä siirtyä maihin, jossa se kannattaa paremmin.