Leikkaako metsiensä avohakkaaja tuottojaan?

0

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite on allekirjoitusten keruuvaiheessa. Yksi tavoite on saavutettu – metsätaloustoimijat on saatu mukaan julkiseen keskusteluun (esim. sunnuntaikäräjät, Kaleva 27.5.). Jutun metsäsijoittaja Antti Mustosen käytännön kokemuksista julkaisi Kauppalehti 25.5. Se käsittelee sijoitetun pääoman pitkän aikavälin tuoton maksimoimista operoimalla metsissä mahdollisimman vähän. Poimin UB Metsä -rahastoa koskevasta tekstistä seuraavan:

Metsien jatkuva kasvatus on tuottoisaa, kun muokkauskustannukset vähenevät ja korjuussa suositaan isoja, arvokkaita puita. Tuotto on myös tasaista, sillä avohakkuu ei sitä katkaise. Metsäsijoittaja pyrkii tuottamaan tukkeja, jolloin metsään jätetään parhaat nuoret tukkiaihiot, jotka teollisuus haluaisi hakata sellunkeittoon.

Sijoittaja pyrkii pitämään metsän jatkuvasti kasvavana ja keskittyy arvokkaisiin tukkipuihin. Taimikosta ei saisi kassavirtaa kymmeniin vuosiin.

Järjestöjen mukaan avohakkuusta luopuminen helpottaisi monimuotoisuuden vaalimista ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Avohakkuista luopuminen vähentäisi vesistöjen rehevöitymistä ja samentumista.”

Metsähallituksella on hallinnassaan yli yhdeksän miljoonaa hehtaaria valtion omistamia metsiä, pääosin niin sanotun Luonnon-Suomen alueellla. Tämän mandaatin käytössä omistajavaltaa on käytetty säästeliäästi. Se tarkoittaa, että Pariisin ilmastosopimuksen hyväksi on toimintamahdollisuuksia reservissä. Yksi hyvin konkreettinen keino on havutukkien tuotanto, vaikkapa siis metsäsijoittajien reseptin mukaan jatkuvalla kasvatuksella. Hiilen tekninen talteenotto on nimittäin osoittautunut liian kalliiksi. Tämä tarkoittaa, että metsitys ja maaperän hiilensidonta ovat tällä hetkellä kaikkein tehokkaimpia menetelmiä.

Kirjoittelu jatkuu suhteellisen vilkkaana. Sellunkeitto vastaan Lapin matkailu tuovat esiin rahavirtojen globaalisuuden ja kilpailun todellisuuden. Kiinalaiset haluavat ainakin puheissaan rakentaa Suomeen havusellua tuottavia yksiköitä ja ratkaista Suomen metsien avulla Kiinan vessapaperin kulutuksen. Toisaalta kiinalaiset arvottavat varsin korkealle Lapin puistomaiset havumetsät sekä kesä- että talvikoristeltuina mutta koskemattomina.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.