Kuntalaisten ja luonnon näkökulmaa vahvistettava kaivoslaissa

1

Vuoden 2011 kaivoslaki on varsin monessa kunnassa kansalaiskeskustelun kohteena. Kaivosyhtiön, usein ulkomaalaisen, hankkeet uhkaavat maisemien ja vesivarantojen tilaa. Asiasta kirjoittivat Helsingin Sanomissa (10.12.) vihreät kunnallispoliitikot Mari Holopainen ja Veli Liikanen:

Tarvitsemme kaivoslain, joka huomioi paremmin ihmisten ja yhteisöjen oikeudet sekä varjelee arvokasta luontoa”. Tähän vaatimukseen on helppo yhtyä.

Kaivosteollisuus ry on toista mieltä (HS 13.12.). Sen mielestä kaivosala tuottaa Suomen bruttokansantuotteeseen 1,2 miljardia, kokonaisvaikutuksina 3 miljardia euroa vuodessa. Alan tuottamasta arvonlisästä yli puolet suuntautuu palvelualoille. ”Kaivostoiminnan tuotot eivät siis mene vain kaivosyhtiöiden taskuihin.” Näin kirjoittaa siis kaivosalan edunvalvontayhdistys, joka korostaa, ”ettei nykyisen kaivoslain nojalla ole vielä perustettu yhtään uutta kaivosta”.

Ei olekaan. Se on kirjaimellisesti totta. Sotkamo Silverin hopeakaivos Sotkamossa on lähes kymmeneen vuoteen ensimmäinen uusi Suomeen avattava kaivos. No, entäs sitten Talvivaara-Terrafame yms yritysnimiketjun takana oleva puuhailu? Vuonna 2011 Suomen keskusta junaili niin, että uusi kaivoslaki (621/2011) tuli voimaan tuon vuoden heinäkuun 1. päivänä, jotta Talvivaara-yhtiöihin sovellettaisiinkin tosi lepsua vanhaa kaivoslakia vuodelta 1965. Se helpotti kaikkinaista suhmurointia 61 neliökilometrin laajuisella Sotkamossa sijaitsevalla kaivosalueella.

Talvivaara-kaivospelissä on palanut valtion ja yksityistä rahaa. Valtio on kaikkiaan rahoittanut Terrafamea yhteensä 457 miljoonalla ja muut omistajat 413 miljoonalla eurolla. Viimeisin järjestely nostaa valtion omistuksen Terrafamessa 69:stä 77 prosenttiin. Singaporelaisen Trafiguran sijoitusyhtiö Galenan osuus laskee 22,7 prosenttiin. Suomalainen Sampo-yhtiökin omistaa Terrafamesta pienen siivun.

Tämä korutonta on kerrottavaa. Esiin nousseita kiinnostavia yksityiskohtia on käsitelty ja käsitellään mm. eri oikeusasteissa.

JAA

1 KOMMENTTI