KULTTUURI- JA OPETUSMINISTERIÖN ETÄLUKIOPÄÄTÖSMOKA

0

Kaleva kertoi 8.3. kulttuuri- ja opetusministeriölle ja erityisesti sen opetusministerille ja kansliapäällikölle sattuneesta sortumisesta pihilistiseen nihilismiin ja byrokratialoukkoon. Kysymys on Oulun kaupungin harjoittamasta etälukiokokeilusta, jonka kohteena on ollut mm. Tyrnävällä kirjoilla olevia lukioikäisiä kansalaisia.

Oulun teknologiakaupunki on tehnyt tällä lukio-opetuskokeilulla historiaa. Nyt pitäisi professorien toimesta tutkia kokeilun aikana tehtyjä havaintoja ja sillä saatuja tuloksia, ja viitoittaa näin suuntaviivoja jatkotyölle. Opetukselliset ja ekologiset perusteet etälukiotoiminnalle eivät ole mihinkään kadonneet.

Juuri tässä vaiheessa pitäisi todellakin rakentaa entisestäänkin ravakampia opetukseen ja oppimiseen liittyviä menetelmiä ja tukea ylipäätään tällaista monimuotoista toimeliaisuutta, mutta ei. Nyt viilataankin pilkkuja ja kaiken lisäksi ummistetaan silmät voimassaolevalta lainsäädännöltä.

Ministeriön asianomaisen virkamiehen olisi pitänyt soittaa tai postittaa Oulun kaupungin virkamiesjohdolle muistutusviesti jatkoluvan hakemisesta etälukiokokeilulle.
Tällaista ystävällistä kehotusta ei tullut, sen sijaan tuli sakkolappu reilu vuosi myöhemmin. Valtioneuvosto nimittäin muisti kylläkin palkita tämän kokeilun esimerkkinä hyvästä kunnallisesta palvelukäytännöstä vuonna 2009.

Ministeriöstä tullut sakkolappu voidaan myös kyseenalaistaa lukiolakiin vuonna 1998 tehdyn muutoksen perusteella. Lukiolain 12 §:n mukaan kunta on voinut järjestämislupansa perusteella valtakunnallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaan antaa opetusta myös etäopetuksena. Siis mitään kokeilun jatkolupaa ei itse asiassa tarvittukaan. Tämä tulkinta todetaan myös Opetushallituksen vuonna 2002 julkaisemassa käsikirjassa. Järjestäjänlupahan Oulun kaupungilla tietenkin on.

Suomen lainsäädäntö mahdollistaa virkahenkilöiden itseoikaisun. Tässä on nyt itseoikaisun paikka. Opetusministeri Henna Virkkusella on mahdollisuus tehdä valtioteko ja tukea viranomaisen itseoikaisua.

Oulun kaupungin ei pidä missään nimessä luopua tästä etälukiokokeilusta. Hyviä uusia käytäntöjä pitää etsiä ja kehittää. Kokemusmaailmaa voidaan täydentää. Mm. Tyrnävältä löytynee jatkossakin tällaiseen opetukseen halukkaita koulukkaita.

JAA