Kiinalaista uuskolonialismia?

0

Maailma on täynnä potentiaalista valtaa. Kysymys on vain siitä, kuka tai mikä sieppaa sen kulloinkin käyttöönsä ” Seuraavassa havaintoja Kiinasta ja kiinalaisista vallankäyttäjänä.

Maapallon väkiluvun vuosikasvu lähentelee sataa miljoonaa. Se merkitsee väistämättömästi kaupungistumista, ekologista testiä ravinnon ja suojan (turvan) riittävyydestä. Tulonjaossa täytyy erottua ja näkyä. Ranskassa keltaliivit osoittivat äskettäin, kuinka potentiaalista valtaa käytetään. Presidentti joutui osittain muuttamaan poliittisten ratkaisujensa sisältöä. Laajemmassa mittakaavassa ratkaisumalliyritys on sekin, että markkintataloutta hyödyntävä, taloudellisesti vauras valtio hankkii pellon, metsän, vesivarojen ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöoikeuksia haltuunsa. Näin Kiina on vuosikymmenien ajan toiminut mm. Afrikassa. On selvää, että Kiina kuljettaa vieraalla maalla tuottamansa sadot emämaan kansan ravitsemiseen.

Kiinan kommunistisen puolueen toimintastrategia kannustaa käytännön toimijoita edistämään maan strategisia tavoitteita muuallakin kuin Afrikassa. Suomi näyttää paljastuvan Kiinan johdon mielessä Luosteis-Euroopassa poliittisesti lupaavana kohteena. Näin ei ole aina ollut. Esimerkiksi ETYK:in aikoihin vuonna 1975 Kiina katsoi Suomen kuuluvan vihollisklikkiin, joka oli nimetty Neuvostoliiton valtiojohtajan mukaan.

Nyt Kiina pyrkii aktiiviseksi toimijaksi ”arktisessa yhteistyössä”, vaikka sen sijainti on hyvin kaukana kotivaltiosta. Juuri nyt se suosii kansalaistensa talvimatkailun nopeaa lisäämistä Lapissa. Tämän talven marras-joulukuunvaihteen kielteiset kokemukset osoittivat, että lumivarmuuden mainostamisessa pitää olla vastaisuudessa varovaisempi. Pitää uskoa, että ilmastonmuutoksen myötä sääkuvakin saattaa muuttua ällistyttävän nopeasti.

Kiina arvottaa arktikumia ensisijaisesti sen merialueen pohjan alla olevien raakaöljy- ja maakaasuvarantojen mukaan. Pelkästään teknologisesti avain on USA:n hallitsemassa tiedossa ja tuotannossa. Tämän lukon avaamisesta ei nyt ymmärrettävistä poliittisista syistä julkisuudessa keskustella.

Kiina kannattaa julkisuudessa muokkaamassaan isossa kuvassa ”jääsilkkitien” aikaansaamista. Kaavailuun sisältyy mm. Rovaniemen ja Norjan Kirkkoniemen välisen, 465 km pitkän rautatien rakentaminen. Hankkeen kannattavuutta ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan. Sen sijaan on tunnustettu, että porotalous kuuluisi rakenteellisten menettäjien joukkoon.

Suomalaiseen teollisuuskuvaan sisältyy havusellutuotannon räjähdysmäinen lisäämisinnostus. Kiina on jo mukana Kuopion tehdashankkeessa, jota luonnehditaan lajissaan ”maailman suurimmaksi”. Erityisen mielenkiintoiseksi hankkeen tekee se, että kiinalaisten sanotaan vakavissaan olevan mukana myös kolmessa muussa pohjoissuomalaisessa (Paltamossa, Kemissä ja Kemijärvellä) hankkeessa. Investointien yhteisarvo on 2,6 miljardia euroa. Ja kiinalaiset olisivat siis rahoineen kussakin niistä mukana. Kuopion hankkeesta on ilmoitettu, että kiinalainen rahoitus olisi vajaat 40 miljoonaa euroa. Sellutehtaan koko huomioiden tämä olisi symbolinen murunen.

Mielenkiintoisinta Paltamo-Kemi-Kemijärvi -kokonaisuudessa on kuitenkin raakapuuhuolto ja se, kuka omistaa huomattavalta osin ne metsät, joissa hakkuut vuosittain toteutettaisiin niin sanotun Luonnon-Suomen alueella. Lyhyt vastaus: valtio. Voisiko ajatella, että jonain päivänä Suomen ja Kiinan valtiot joutuisivat neuvottelemaan hakkuusuunnitteiden ylittämisestä? Tietysti voisi, mutta se on nykyvalossa kuitenkin epätodennäköistä.Yksityisessä omistuksessa olevien metsien pakkohakkuut eivät tulle kysymykseen. Kiina on toistaiseksi vilautellut pikkurahoja. Entäs jos Kiinan valtio tekisi jossain vaiheessa Suomen valtiolle esityksen sen omistamien metsien pakettiostosta? Kenen pillin mukaan metsiämme hoidettaisiin ja kuinka kävisi esimerkiksi jokamiehenoikeuksien? Afrikan kokemukset osoittavat, että kiinalaisilla on sekä rahaa että mielikuvitusta ”valtauksia tehdessään”.

*******

KIITOKSET KULUNEESTA VUODESTA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

JAA