Arktinen neuvosto ristitulessa

0

Suomen edellinen kaksivuotinen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa päättyi vuonna 2002. Nyt tämän puheenjohtajakauden päättyessä toukokuun 7. päivänä 2019 poliittinen ilmasto on täysin toisenlainen.

Päätösistunnon tavoitteena oli saada aikaan diplomaattisen käytännön mukainen deklaraatio tehdyn työn tuloksista ja tulevaisuuden näköaloista. Yhteistä loppujulistusta ei poikkeuksellisesti saatu hyväksyttyä. Se korvattiin Suomen ulkoministerin nimissä annetulla lausunnolla. Siinä todetaan mm. seuraavaa: ”Enemmistö jäsenmaista pitää ilmastonmuutosta suurimpana haasteena arktiselle alueelle ja tunnustaa pikaisten toimien tarpeen muutoksen seurausten lieventämiseksi. Enemmistö korosti tarvetta vähentää kasvihuonekaasujen ja mustan hiilen päästöjä ja tehostaa työtä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.”

Rovaniemen kokouksessa Yhdysvallat vastusti ilmastonmuutosta koskevaa lausumaa, jo pelkkänä sanana. Yhdysvaltain ulkoministeri painotti puheessaan suurvaltojen kilpailua arktisella alueella. Alueesta on tullut globaalin vallan ja kilpailun pelikenttä.

Rovaniemen kokouksessa useat alkuperäiskansojen edustajat kertoivat kokevansa ilmastonmuutoksen seuraukset omassa elämässään ja pahoittelivat asian kieltämistä sekä yhteisen julistuksen jäämistä hyväksymättä.

Suomi siirsi Rovaniemellä arktisen neuvoston puheenjohtajuuden Islannille. Sen ulkoministeri tähdensi sitä, että arktisen alueen suhteissa pitää noudattaa kansainvälistä lakia ja sopimuksia.

JAA