Kikkaileeko Terrafame?

0

Kysymys on perusteltavissa viittaamalla kaivosyhtiön käyttämään bioliuotuksena markkinoituun menetelmään. Sitä luonnehtii prosessin pitkä kesto. Merkityksensä on nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahintojen vaihteluilla. Laki velvoittaa kirjaamaan varovaisuusperiaatteen mukaan kaikki tuotannon kulut suoraan tulokseen. Kirjanpidossa tämä näyttäytyy merkitsevyyden vaihteluina. Tästä saatiin näyttö tammikuun 25. päivänä Kauppalehden Ismo Virran ja Helsingin Sanomien Petri Sajarin Terrafamen liiketoiminta-analyyseissä. Edellinen oli otsikoitu ”Terrafame teki taas tulosta metallivarastoon” ja jälkimmäinen ”Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui”.

Hesari kiinnitti huomiota Terrafamen historian ennätyksellisiin tuotantolukuihin ja sen mukaisesti liikevaihdon kasvuun 101 miljoonasta eurosta 218,8 miljoonaan. Liikevaihdon huomattavasta kasvusta huolimatta liiketappio oli 6,4 miljoonaa, missä oli toki laskua vuoden 2016 134,4 miljoonasta eurosta. ”Vuonna 2017 käyttökate oli 13,4 miljoonaa euroa voitollinen, kun taas arvo oli vain 50 miljoonaa euroa. Keskeneräisen tuotannon arvo oli 138 miljoonaa euroa.” Vuotta aiemmin keskeneräisen tuotannon käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon arvonmuutosta oli 74,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Viime vuoden viimeisen neljänneksen karkeasti laskettu kassavirta oli 32,1 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä kertoo kassasta maksetun suhteen tuloihin. Kauppalehti korostaakin sitä, että yhtiön tulos syntyi vuonna 2017 edellisen vuoden tapaan varastossa. Myynnistä yhtiö ei saanut vieläkään aikaan edes positiivista käyttökatetta. Liikevaihtoa, kuten todettua, kyllä oli.

Vastaus otsikon kysymykseen voi olla vain, että annetaan pari vuotta näyttöaikaa ja arvioidaan sitten rehellisesti ”varastokikkailun” todellinen luonne.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.