Fuusorin pilvipalvelu suunnistaa kohti tekoälyä ja koneoppimista

0
Kuva: Fuusor

Tutustuin helmikuussa 2018 perustettuun, Oulussa toimivaan Fuusoriin. Halusin tietää yrityksen pilvipalveluista enemmän, joten kutsuin haastateltavakseni  Kari Kailasuon (Marketing) ja Terho Heiskasen (CEO).

Heiskanen kiteytti Fuusorin ydinolemuksen seuraavasti:

”Fuusor on Business Intelligence pilvipalvelu liiketoiminnan tiedon visualisointiin, raportointiin ja analysointiin. Fuusoriin on myös mahdollista yhdistää dataa monista eri lähteistä yhdeksi kokonaisuudeksi”. Heiskanen jatkaa myös, että ”integraatioiden avulla dataa saadaan siirrettyä lähdejärjestelmistä Fuusoriin API-rajapintojen ja tietokantaintegraatioiden kautta”.

Lähdejärjestelminä saattavat siis olla esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten käyttämät joukkosähköpostitus- ja mediaseurantaohjelmat, jotka rekisteröivät muuan muassa sähköpostien lähetys- ja avausprosentteja sekä avainsanojen perusteella median toimituksellisia sisältöjä. Heiskasen listasi muitakin lähdejärjestelmävaihtoehtoja, kuten HR-järjestelmät, talousjärjestelmät ja varastojärjestelmät.

Heiskanen pitää kaikilla päätelaitteilla toimivan Fuusorin parhaina puolina sen monipuolisia visualisointeja ja helppokäyttöisyyttä.

Fuusorin tulevaisuudennäkymistä Heiskanen paljastaa, että seuraava iso kehityshanke liittyy koneoppimiseen ja tekoälyyn ja siihen, miten niitä voidaan hyödyntää ennustamisen prosesseissa. Tiedustelen haastateltavalta voiko kyseistä ennustamista käyttää esimerkiksi terveydenhuollon alalla. Heiskanen näkee sen mahdollisena. Kailasuo lisää, että heillä kuitenkin tällä hetkellä ensisijainen kiinnostuksen kohde on liiketoimintatietoon liittyvä data.

Tuotekehityksestä Heiskanen kertoo erilaisten integraatioiden olevan ajankohtaisia ja koneoppiminen ja tekoäly tuovat mukanaan kansainvälisen näkökulman.

Fuusorin graafinen käyttöliittymä (Kuva:Fuusor 2019)

Miten käyttöliittymässä on huomioitu erilaiset käyttäjät?

”Käyttöliittymästä on  pyritty tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen, koska kaikki eivät ole data-analyytikkoja.” Heiskanen vastaa ja täydentää, että he ovat varmistaneet ohjelman ymmärrettävyyden mm. laatimalla opetusvideoita.

Heiskanen muistuttaa, että Fuusor on suosittu myynnin raportoinnin työkaluna, koska se ottaa tietoja useasta eri lähteestä ja soveltuu tiedolla johtamiseen (englanniksi data driven decision management). Myynnin ennusteita ja tunnusmerkkejä on mahdollista seurata yhdestä käyttöliittymästä reaaliaikaisesti päivittyvinä ja tehdä päätöksiä sen perusteella.

 

Termistö

API tulee sanoista Application Programming Interface. API tarkoittaa rajapintaa, joka on ”määritelty ja dokumentoitu sopimus siitä, miten ohjelmistokomponentit kommunikoivat ja keskenään ja käskevät toisiaan” (Kotkanen 2016).

Lähteet

Kotkanen, Henri (2016). Mikä on (avoin) rajapinta? Avoimen datan hyödyntäminen-koulutus. Helsingin kaupunki.

 

 

JAA