Pienten koulujen ja kylienkin puolesta

0

Koulukeskustelu on laantunut, todennäköisesti vain vähäksi aikaa. Syytä ei ole kuitenkaan unohtaa, että pian uusi Oulu on entistä isompi, entistä lapsirikkaampi ja entistä laajemmalle ulottuva.

Pari vuotta sitten asuin muutaman kuukauden Saksassa. Useat työkaverit asuivat itse työntekokaupungin ulkopuolella pienemmissä kylissä ja kaupungeissa. Mieleeni erityisesti ovat jääneet sellaiset n. parin tuhannen asukkaan kylät, joissa oli keskellä kylää kirkko, koulu (4 luokkaa) ja pieni kauppa. Linja-auto kulki aamuisin ja iltaisin, jotta isommat koululaiset pääsivät kouluihinsa isompiin keskuksiin. Sairaanhoitajakin päivysti muutaman tunnin viikossa. Juuri sen kokoinen kylä, missä kaikki kyläläiset tunsivat vielä toisensa. Juuri sen kokoinen kylä, joka oli toimiva kompleksi. Kylä peltojen keskellä, puhtaan ilman ympäröimänä – mitä ihanin paikka perheelle.

Suomessakin jokainen kylä haluaa pysyä elinvoimaisena, virkeänä ja etenkin turvallisena paikkana kasvattaa lapsia. Valitettava suunta on ollut kyläkoulujen lakkauttaminen ja suurkoulujen muodostaminen. Oulun kaupunki pitää lähikoulurajana 5 kilometriä. Matka on pienelle koululaiselle aivan liian pitkä. Jo kaksi kilometriäkin tuntuu pienille jaloille mahdottoman pitkälle matkalle.
Pienten koulujen lakkauttamisen, suurkoulujen rakentamisen ja koulumatkojen kasvattamisen sijaan syytä olisikin miettiä miten kyliin ja kyläkouluihin saataisiin lisää lapsia. Uudesta Oulusta olisikin kartoitettava, mitkä alueet tarvitsevat uutta vahvistusta lähikoulujen pysyvyyttä varten ja sovittava uusien tonttien kaavoituksesta ja luovutuksesta, jotta kylien elinvoima ja toimivuus taattaisiin myös tulevaisuudessa.

JAA