Kuivasjärven koulun vanhempien kuulemistilaisuuden jälkitunnelmissa

0

Kaupunginvaltuustomme päätti vuonna 2008, että Kaukovainon koulu remontoidaan ja remonttiin käytetään n. 10 miljoonaa euroa. Kouluun on tulossa n. 190 oppilasta. Samaan aikaan suunnitellaan Kaukovainon koulusta vajaan kilometrin päähän nk. kastellin suurkoulua, johon ollaan käyttämässä rahaa n. 46 miljoonaa €.

Viime syksynä sitten puhalsivat uudet tuulet: Pitää säästää! Säästöt vain eivät tietenkään kohdennu näihin kahteen edellä mainittuun hankkeeseen. Kaukovainolle annetaan siis 10 miljoonaa euroa, n. 190 lasta varten ja vastapainoksi ollaan lakkauttamassa mm. tällä hetkellä 130 oppilaan Kuivasjärven koulua. Lopettamissäästöiksi on arvioitu 250 000 €. Loogista ja hyvin suhteessa toisiinsa, eivätkö vain?

Kuivasjärven alueella on edelleenkin yli 700 alle kouluikäistä ja Ritaharjusta löytyy edelleen yli 700 alle kouluikäistä lasta. Lapsia on siis niin paljon, että pelkästään Pöllönkankaan koulu ja Ritaharjun koulu tulevat täytetyksi näillä lapsilla, siis alakouluikäisillä. Kummassakin koulussa on tällä hetkellä myös yläkoulu. Opetustoimi lupaa kaikille lapsille koulupaikan alueelta. He voisivat tarjota myös tarkat laskemat siitä miten ja minne se suunnittelee lapsia sijoitettavan. Laskelmiin se voisi käyttää ihan niitä oikeita olemassa olevia lapsimääriä, eikä ”sievisteltyjä” arvoja.

Opetustoimi kertoi eilen illalla, että jos Kuivasjärven koulu jatkaisi, niin sinne pitäisi tehdä remonttia, mm.
ilmastointiremontti. Koulua remontoitiin muutama vuosi sitten ja koulun ruokalassa kiiltääkin uuden valkoiset ilmastointiputket. Voisiko opetustoimi tarkkaan selvittää mitä kouluun oikein pitäisi remontoida ja paljonko tarkalleen ottaen ne remontit maksaisivat?

Yhtenä vaihtoehtona miten alueen lapset saadaan mahtumaan kouluihin, on opetustoimen mukaan päiväkotikiinteistöjen käyttäminen koulutiloina. Eikös näistä päiväkotitiloista tule samalla tavalla kustannuksia kuin koulutiloista? Koulun tilat ovat sentään opetuskäyttöön suunniteltuja. Lisäksi tarjotaan tilaelementtejä vaihtoehtoina. Tilaelementin kustannus on 150 000 euroa /vuosi ja sinne mahtuu 6 luokkaa. Vanhempien kuulemistilaisuudessa eräs viisas mies laski, että nämä tilaelementithän tulevat maksamaan kaupungille enemmän kuin Kuivasjärven koulu. Kuivasjärven koululla on 13 luokkatilaa ja kustannuksia vuosittain on 250 000 euroa. Luokkaa kohden Kuivasjärven koulu on siis edullisempi kuin mikään tilaelementti.

Koululla olleessa tilaisuudessa kuultiin myös monta kertaa, ettei tarkkoja suunnitelmia ole vielä tehty miten oppilaita jyvitetään eri kouluihin, kun ei ole päätöstäkään lopettamisesta ole vielä tehty. Opetustoimen mukaan sitten vasta tehdään tarkempia suunnitelmia, kun lopettamispäätös on tehty. Toisin sanoen sitten vasta halutaan olla realistisia. Laskelmat kuuluu tehdä ja olla läpinäkyviä ennen päätöksien tekemistä, ulottaen myös tulevaisuuteen ja huomioon otetaan todelliset olemassa olevat lasten määrät. Lisäksi julkiseksi haluaisin myös sen, että kuka tai ketkä ovat olleet kiinnostuneita Kuivasjärven koulun tiloista?

Ensi kerralla toisiin aiheisiin.

JAA