Kaivosrahat valuvat ulkomaille

0

Joka puolella hehkutetaan kuinka kaivosala on nouseva ala. Toki alan näkymät tällä hetkellä ovat valoista, kun markkinahinnat ovat olleet pitkään noususuunnassa. Ala työllistää ja tulee työllistämään jonkin verran ihmisiä, mutta nykyaikainen kaivostoiminta ei enää tänä päivänä tarvitse pyöriäkseen kovinkaan montaa ihmistä.

Suomessa on tehty hyvä pohjatyö kallioperän kartoittamisella geologian tutkimuslaitoksen toimesta. Lähes kaikki vallatut malmiesiintymät ovat löydetty juuri sen toimesta. Kuitenkin Suomessa valtauksia tekevät ja kaivostoimintaa aloittavat pääasiallisesti ulkomaalaiset kaivosyhtiöt, Kanadasta, Ruotsista ja Norjasta. Tällä hetkellä metallikaivoksista vain Kemi ja Talvivaara ovat suurimmaksi osaksi omistuspohjaltaan suomalaisia. Jos sama tahti jatkuu jää meille suomalaisille jäljelle vain tyhjiä monttuja. Ulkomaiset yhtiöt kuorivat kerman ja voittorahat kilahtavat muiden taskuun.

Suomen luonnonvaroista pitäisi tulla hyöty suomalaisille itselleen. Ministeri Pekkarinen ehdotti reilu kuukausi sitten valtion yhtiön perustamista kaivosalalle. Olen Pekkarisen kanssa samoilla linjoilla. Jos kotimaisia yrityksiä ei kiinnosta Suomen luonnonvaroihin sijoittaminen, taikka riittävää rahoitusta ei saada, niin kyllä valtion on turvattava, että suomalaisista luonnonvaroista saatava hyöty jää kotimaahan.

Käsittelyssä oleva uusi kaivoslaki toki antaa maanomistajallekin jotakin, mutta lakiesityksessä kyllä taidetaan puhua vain ”pähkinärahoista”.

JAA