Erityislainsäädäntö valtionavusta

0

Silmiini pisti eduskunnassa käsittelyssä oleva lakialoite eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain muutosesityksestä. Sinänsä aloite itsessään on aivan entisen lain mukainen, mutta huomioni kiinnitti se, että lainsäädäntöä käytetään suoraan eräiden järjestöjen tukemiseen.

Lainsäädännön tulisi aina olla pitkällä tähtäimellä tehtyä, joten on outoa, että laissa määritellään erikseen nimeltä avustettavat järjestöt. Tuollaisella lainsäädännöllä ei todellakaan kohdella tasapuolisesti kaikkia muita valtakunnallisia vastaavia järjestöjä taikka uusia mahdollisia syntyviä naisjärjestöjä. Lakien ei tulisi olla jonkin tai joidenkin yksittäisen järjestöjen erityistarpeisiin rakennettuja, vaikka kuinka hyvää asiaa tehtäisiinkin.

Suurin osa kansanedustajista on allekirjoittanut tämän lakialoite-esityksen ja ymmärrän hyvin näkökannan avustettavien järjestöjen lukumäärän kasvattamiseen. Parempi kuitenkin olisi, ettei nimeltä mainittaisi mitään järjestöä, jotta kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet saada tukea toimintaansa.

Varmaa on, että me kaikki haluaisimme erityislainsäädäntöihin maininnan mm. eräiden urheilujärjestöjen valtionavusta taikka eräiden asukasjärjestöjen valtionavusta

JAA