Oulun kaupungille ja Oulun yliopistolle yhteinen yliopistokaupunkistrategia

0
Oulun yliopisto on keskeinen osa Oulun kaupunkia ja vice versa. Täten niin yliopiston kuin kaupunginkin tulisi toimillaan tukea toinen toisensa toimintaa ja elinvoimaa. Kaksisuuntaiset vaikutukset ovat moninaisia. Toisaalta yliopisto esimerkiksi vetää kaupunkiin yrityksiä, kun taas kaupungin tarjonta osaltaan vaikuttaa yliopiston houkuttelevuuteen yliopistoon hakeutuvien silmissä.
 
Selkein työkalu Oulun kaupungin ja yliopiston yhteistyön tiivistymiselle olisi kaupungin ja yliopiston yhteinen strategia, joka hyväksyttäisiin kummassakin organisaatiossa. Nyt käytössä olevat erilliset strategiat ovat riittämättömät kuten esimerkiksi nyt käytävä keskustelu mahdollisesta yliopiston siirrosta keskustaan osoittaa. Yhteinen strategia hyödyntäisi molempia organisaatioita sekä toisi selkeyttä ja suunnitelmallisuutta kaupungin ja yliopiston yhteiseen toimintaan.
 
Jätin 20.4. Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitän, että Oulun kaupungille ja Oulun yliopistolle laaditaan yhteinen yliopistokaupunkistrategia.