Oulun venepaikkamaksut määritetään palvelutason mukaan

0

Tein 11.11.2019 valtuustoaloitteen Oulun venepaikkakäytäntöjen uudistamiseksi (linkki). Alla yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin 5.2.2020 antama vastaus kyseiseen valtuustoaloitteeseen.

”Yhdyskuntalautakunta hyväksyi uudet venepaikkasäännöt 26.2.2019. Veneilykausi on 1.6.–30.9.välinen aika.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin virallinen purjehduskausi on 10.6. – 15.9.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen näkemyksen mukaan nykyinen veneilykauden pituus on tarkoituksenmukainen koska keväällä laitureiden saattaminen veneilykuntoon ja syksyllä niiden valmistelu talvea varten vaatii aikaa, jota ei nykyisillä resursseilla voida lyhentää.

Vuonna 2015 laaditussa venepaikkojen kehittämissuunnitelmassa on asetettu tavoitteita venesatamien palvelutason osalta.

Tätä on toteutettu määrärahojen puitteissa viime vuosina. Venepaikkamaksut veneilykaudelle 2020 on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 3.12.2019.

Esitys venepaikkamaksujen määrittämiseksi palvelutason mukaan on hyvä, mutta vaatii valmisteluaikaa eikä  sitä tulevalle veneilykaudelle ehditä toteuttaa.

Asia huomioidaan veneilykauden 2021 hintojen valmistelussa jolloin myös tulee tarkasteluun koko hinnoittelun periaate kaupungin säästöohjelman takia.”

Eli tämä tarkoittaa, että Oulun venepaikkamaksut määritetään palvelutason mukaan tulevaisuudessa.

(Pikkusen oudolta tuntuu, että tähän valtuustoaloitteeseen vastauksen antoi vain virkamies, mutta tähän palattaneen…)

JAA