Hoitajien talkootyön teko on aikansa elänyttä

1

Varsinkin vanhustenhoito, mutta myös muutenkin hoiva-ala, on Suomessa kriisissä. Ammattitaitoisia työntekijöitä on vaikeaa saada ikäihmisiä hoitamaan vakihenkilöstön sairastaessa, eläköityessä tai jättäessä alan. Työsuhteessa olevat venyvät terveytensä uhalla ylitöihin säälistä hoitamiaan ikäihmisiä kohtaan. Monet uupuvat ja sairastuvat ja/tai jättävät hoiva-alan.

Hallituksen suunnitelmat hoitajamitoituksen parantamisesta ja työnkuvien muuttamisesta niin, että hoitajat hoitavat eivätkä pyykkää, siivoa ja tee ruokaa, ovat askel oikeaan suuntaan, MUTTA tämä ei riitä.

Ilman hoitajien tuntuvaa palkan korotusta Suomesta loppuvat hoitajat. Nuoret eivät tällaiseen talkoiluun suostu. Esimerkiksi lähihoitajakoulutuksessa tuhansia lopettaa koulutuksen ja yhä vähemmän aloittaa koulutuksen (linkki).

Aivan oikein! Palkan pitää vastata työn vaativuutta ja vastuuta – VIHDOINKIN!

Lisäksi tulee hoitajien koulutusta parantaa niin käytännön lähiopetusta lisäämällä kuin myös harjoittelun laatua parantamalla.

Jos hoiva-alan veto- ja pitovoima eivät pian parane, edessä on massiivinen hoitajapula, jolloin kysymys kuuluu, kuka sinua hoitaa ammattimaisesti, jos sairastut? Ja vastaus on: EI KUKAAN!

Terveisin Sairaanhoitajaopiskelija Anne Snellman, joka on nähnyt edellisen ihan käytännössä.

JAA

1 KOMMENTTI

 1. Sairaanhoitajien koulutusta ei missään
  nimessä saa lisätä, paremminkin päin
  vastoin eli vähentää sairaanhoitajien kou-
  lutusta entisestään.
  Näin tekee myös Lääkäriliitto. Lääkäriliit –
  to pitää vuosikymmenestä toiseen yllä
  aktiivista lääkäripulaa, jotta lääkärit voi –
  vat itse määrätä omat palkkansa. Kysynnän ja tarjonnan laki.

  Kunta ja valtio on viimekädessä vastuus
  sa sairaanhoidosta + terveydenhoidosta.
  Kunnat ja valtio vastaavat lain mukaan
  ihmisten sairaanhoidosta. Tehdään sai –
  raanhoitajat samoin kuin lääkärit — kiris
  tetään työnantajia maksamaan meille
  juuri sitä palkkaa, jota me sairaanhoita-
  jat haluamme. Jos emme saa tahtoam-
  me läpi niin sitten sanomme itsemme
  irti. Viimeistään tässä vaiheessa työn –
  antajat suostuvat maksamaan sitä palk-
  kaa, jota vaadimme. Lääkärit tekevät
  ja ovat tehneet tätä jo vuosikymmeniä
  ja tulevat tekemään tulevaisuudessa.
  Mikä on tulos kun lääkäreitä ei ole
  riittävästi ? Tuloksena on lääkäreiden
  suuret, suuret palkat ja muut edut.
  Meidän sairaanhoitajien on tehtävä sa –
  moin kuin lääkärit. Huom ! Lääkäreissä
  onkin paljon miehiä, jotka vievät tah –
  tonsa loppuun saakka. Naisten on opit
  tava miehiltä miten palkka – asiat hoide –
  taan.