Yksikin yksinäinen ikäihminen on liikaa

0

Tämä kirjoitukseni julkaistiin 2.2. mielipidekirjoituksena Kalevassa (paperi).

Ihmisten eliniänodote on noussut huimasti. Kansallinen tavoite on, että yli 75-vuotiaista vähintään 92 % asuu kotona. Vääjäämättä tämä linjaus on johtanut ikäihmisten yksinäisyyden lisääntymiseen.

Laitoshoitoa on lähdetty radikaalisti vähentämään tietenkin sen kalliuden takia. Syyksi mainitaan myös se, että ikäihmiset haluavat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Mutta näin ei kyllä aina ole. Jos oma koti alkaa tuntua vankilalta, jossa ikäihminen peloissaan yksin kyyhöttää, ei voida enää puhua laadukkaasta ikäihmisten hoivasta.

Ikäihmisen fyysisiin tarpeisiin sisältäen lääkehuollon, ruokailun, hygienian ja kodin siisteyden pyritään vastaamaan, mutta tämäkin on haasteellista. Psyykkiset tarpeet jäävät lapsipuolen asemaan ja hoitamatta. Kotiapua antavat tahot joutuvatkin liian usein sydän syrjällään sulkemaan ikäihmisen kodin oven perässään. Näin ei saisi olla. Pitäisi olla varmuus, että ikäihminen pärjää niin fyysisesti kuin psyykkisestikin omassa kodissaan.

Tuo 92% voidaan myös muuttaa alemmas lisäten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon määrää, joiden laatua tulee myös parantaa. Ja nyt ei saa tuijottaa vain euroja vaan inhimillisyys pitää ottaa tärkeimmäksi mittariksi prosenttiluvun valinnassa. Kyse on ennen kaikkea arvovalinnasta eli miten pidämme huolta heikommista. Loppujen lopuksi en ihmettelisi vaikka laadukas kotihoito olisi jopa kalliimpaa kuin tehostettu hoito tai laitoshoito.

Pahimmillaan koettu yksinäisyys masentaa ikäihmisen, ja voi johtaa jopa itsemurhaan. Yhteiskunnassamme näistä itsemurhista pääsääntöisesti vaietaan johtaen osaltaan siihen, ettei kurja tilanne muutu.

Ikäihmisten yksinäisyys on taklattava seuraavan vaalikauden aikana. Valtion tasolla tulee selvittää aluksi ikäihmisten yksinäisyyden syyt ja laajuus, jonka jälkeen pitää luoda kansallinen ikäihmisten yksinäisyyteen pureutuva toimenpideohjelma toimenpiteineen. Tämä, jos mikä on sitä arjen turvallisuutta, johon tulee panostaa.

Lisäksi niin sairaanhoitajien kuin myös lähihoitajienkin palkat pitää korottaa. He ovat vastuussa ihmishengistä, joten heidän työnsä vaativuus ja vastuu pitää heijastua paremmin heidän palkkaansa kuin nyt. Tällä tavalla varmistamme, että jatkossakin hoiva-alalle kouluttautuu ja työllistyy riittävästi motivoituneita henkilöitä korvaamaan lähiaikoina eläköityvät lukuisat sairaanhoitajat ja lähihoitajat.

Anne Snellman
eduskuntavaaliehdokas, (sin.)
kaupunginvaltuutettu
Oulu

JAA