Puheiden ja tekojen ristiriita – Oulunsalon hammashoitola tulee säilyttää

1

Tällä hetkellä Oulun yritysten haasteena on osaavan työvoiman saanti. Vääjäämättä tulee mieleen Oulussa vuodesta toiseen käytävä palveluverkkojappasu, joka ei toimi vetovoimatekijänä vaan pikemminkin työntövoimatekijänä. Niin kuntalaisille kuin yrityksillekin on tärkeää se, missä palvelut sijaitsevat ei vain nyt, mutta myös tulevaisuudessa.

Oulun kaupunginjohtaja Laajala nosti valtuustoseminaarissa 15.10. yhdeksi Oulun uhkatekijäksi palvelujen järjestämisen haasteet monimuotoisella alueella eli hajautuneen palvelurakenteen. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että Oulun kaupungin strategiaan on kirjattu elävät kylät. Miten strategisesti tärkeää asiaa voidaan pitää uhkatekijänä?!

Sen sijaan, että hajaantunutta palvelurakennetta hyvinvointi- ja sivistys- ja kulttuuripalveluineen, pidetään uhkana, se pitäisi kokea mahdollisuutena, jonka kautta vanhoille ja uusille oululaisille voidaan tarjota monimuotoisia ja monipuolisia asuinalueita ja yritystontteja ympäri laajan Oulun.

Lapsiperheitä menetetään Oulusta lähikuntiin kuten Kempeleeseen. Miksiköhän? Voisikohan syynä olla juuri Kempeleen maalaismainen asuinmiljöö toimivien palveluiden läheisyydessä?! Strategiamme elävät kylät mahdollistaisivat Kempele-ilmiön Ouluunkin, mutta ei ilman tekoja. Myös kyliä tulee voimallisesti kehittää toimivimmiksi eikä ajatella kulueränä, jotka tulee alasajaa. Yhtä itsestään selvästi kuin kehitetään Oulun keskustaa, tulisi kehittää myös koko laajaa Oulua kylineen.

Hyvän saavutettavuuden puolesta puhuu myös ilmastonmuutoksen ehkäisemisen tärkeys. Kaikkia kaupungin toimia pitäisi tarkastella ilmastovaikutusten näkökulmasta. Yhtälailla, kun päätöksenteossa lasketaan mitä mikäkin maksaa, pitäisi laskea ilmastovaikutukset. On itsestään selvää, että lähipalvelut ovat niin ilmastonmuutoksen kuin myös kuntalaisten arjen kannalta kestävämpi ratkaisu kuin palveluiden keskittäminen.

Oulunsalon hammashoitolan lopettaminen saisi aikaan lisääntyvää yksityisautoilua muun muassa joukkoliikenteen puutteen takia. Poikittaisliikennettä ei ole Kaakkurin ja Oulunsalon välillä. Toisaalta yksityisautoilua lisää myös se, että ainakin pieniä koululaisia vanhemmat joutuisivat kuljettamaan autolla Dentopolikseen asti oikomishoitoihin. Nyt nuo hoidot hoituvat lapsilta pyöräillen Kapteenissa. Lisäksi tämä hammashoidon keskittäminen lisäisi perheille kustannuksia työajan menetysten ja matkakustannusten takia.

Täten esitin Oulun kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 10.12., että talousarvion sivulta 75 poistetaan kohta koskien Oulunsalon suun terveydenhuollon yksikön toiminnan siirtymistä. Tilalle teksti: Suun terveydenhuollon keskuksia on jatkossa viisi: Haukipudas, Kiiminki, Kaakkuri-Oulunsalo, Tuira ja Dentopolis.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. O-salon hammashoidot tulee säilyttä. Kenen etu on korkeampi vuokra muualla ja muuttokulut? Laajala on virkamies. Inhimillisyys kaukana. Potilaita kyllä riittää O-salossakin.