Oulussa tarvitaan taas lakimiehiä

5

Virkamiehet ovat esitelleet lukioiden keskittämisesityksensä.

Siinä reuna-alueiden lukioista Kiimingin ja Oulunsalon lukiot lakkaisivat.

Nyt on alkanut tulkintakausi, johon päädytään aina äärimmäisessä hädässä. Lakimiehiä tarvitaan.

Mitäkö tarkoitan?

No, hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi päättää palveluverkkosuunnitelmasta kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti (linkki).

No, mutta, mitkä ovat kaupunginvaltuuston linjaukset?!

No, autan. Oulun kaupungin lakimiehen mukaan kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätös 13.6.2016 § 49 on linjauspäätös (linkki) ja myös kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksessä 11.12.2017 § 151 (linkki) olevat kirjaukset ovat kaupunginvaltuuston linjauksia. Toisaalta olen kuullut myös tulkinnan, jonka mukaan kaupunginvaltuuston linjaukset ovat vain talousarviopäätös 11.12.2017 § 151. No, mitä talousarviossa on linjattu.

No, talousarviossa on Oulunsalon osalta seuraavaa: Otsikko: Oulunsalon kouluratkaisu. Taulukossa määrärahat yhteensä 7 826 000 euroa. Taulukon alla teksti: Kaupunginvaltuuston kouluverkkopäätös 13.6.2016 § 49. Investoinnista ei ole kaupunginhallituksen päätöstä. Hankkeen alustava toteutusaikataulu on 2018–2020. Oulunsalon kouluratkaisussa varmistetaan nopea tilaratkaisu ja tarvittavat väliaikaiset tilat Salonpään koulun oppilaille ja henkilökunnalle.

Eli pohjalla on 13.6.2016 § 49 valtuuston kouluverkkopäätös. Kiimingin lukion osalta ei ole mainintaa talousarviossa, joten pohjalla on 13.6.2016 § 49 valtuuston kouluverkkopäätös.

Eli Kiimingin ja Oulunsalon lukioita ei onneksi voi kaupunginhallitus lopettaa, koska kaupunginvaltuuston 13.6.2016 § 49 linjaus on, että Kiimingin ja Oulunsalon lukiot jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissaan.

Kiimingin ja Oulunsalon lukiot siis jatkavat.

JAA

5 KOMMENTTIA

 1. Kyllä Snellman minun maalaisjärkeni kirjoittaa ihan täyttä asiaa.Oulunsalon ja Kiimingin lukiot jatkavat omilla alueillaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti toimintaansa
  Mitä mieltä olet Eeva-Maria Parkkinen? Entä Juha Hännisen mielipide edellä mainittuun jatkamiseen!
  Juha Hänninen tietysti haluaa lukiot keskustaan ja siten lakkauttaa! Vai olenko ystäväni Juhan suhteen väärässä?
  Mitä mieltä olet valtuuston pj.Juha Hänninen!

  • Koko kaupungin asukkaiden, elinvoimaisuuden sekä monen muun asian vuoksi lukiot tulee säilyttää.

 2. Lähtökohtatilanne kouluverkolle on: alakoulut ovat lähellä, yläkoulut ovat alueella ja 2. aste ammattikoulut ja lukiot ovat seudullinen palvelu.
  Peräposion sisko haluaa kertoa ensin mielipiteeni, joten turhaan sitten kysyt.
  Palveluverkkosuunnitelma on valmistumassa, joka antaa keskustelulle pohjan ja perusteet, katsotaan se rauhassa. Tehdään huolella selvityksestä ja tilanteesta analyysi ja johtopäätökset, sitten olemme, tämän tiedon pohjalta valmiita päätöksentekoon. En lähde kiinnittämään mitään yksittäistä koulua ensin, vaan haluan nähdä koko palveluverkkokokonaisuuden ja perusteet. Tilanteet ja olosuhteet muuttuvat, joten tämäkään palveluverkkosuunnitelma ja päätös siitä ei ole pysyvä, vaan palvelukerkkokokonaisuutta käsitellään tarvittaessa, olosuhteiden ja tilanteiden muuttuessa, uudelleen. Eiköhän se Juhankin mielipide tuohon kokonaisuuteen selviä, kun asia on kevään 2018 aikana päätöksen teossa.
  Juha H

 3. Muistan hyvin tuon Oulun kaupungin valtuuston tekemän päätösksen v.2016.
  Päätös oli hyvin yksiselitteinen eli silloin päätettiin, että Oulunsalon ja Kiimingin lukiot jatkavat!
  Tuntuu kummalta, jos asiaa on Kaupungin päättävissä elimissä väännetty jotenkin erilaiseksi, tällöin todella tarvitaan muidenkin, kuin kaupungin lakimiehen tulkintaa.
  En ymmärrä miksi kaupungin virkamiehillä on taas halu lopettaa Oulunsalon ja Kiimingin lukiot.
  Perusteeksi ei riitä se, että esim. Kaukovainiolla on tyhjäksi jäävät Ammattikorkeakoulun tilat, viimeksi oli Kauppaoppilaitoksen tila; eli tyhjiä tiloja kyllä Oulussa riittää.
  Eikö kaupungin päättäjillä ja kulttuuri- sivistyslautakunnalla todellakaan löydy mitään uutta ajatusta, kuin lämmitellä taas kahden vuoden takaista samaa Oulunsalon ja Kiimingin lukioiden lopettamispäätöstä?

 4. Kiitokset Eevukalle ja Juha49 sekä osmo19 kommenteista.
  Te luottamusmiehet ja -naiset olette näitten viranhaltijoiden ja suunnittelijavirkamiesten meidän valitsemia esimiehiä.
  Käytännössä he ovat teidän käskyläisiä ja te olette heidän työnantajia. Teillä tulee olla terve kritiikki heidän toimintaansa aina . Ja muistakaapa,että heidän(virkamiesten ) tilalle saadaan uusia,ei he ole ainoita sateentekijöitä.
  Ja lopuksi: Moni varattoman perheen lapsi syrjäpitäjistä olisi joutunut Ruosin liukuhihnain ääreen,jos ei syrjäpitäjien pikku lukioita olisi ollut. Monen pikkutilan lapset on saaneet omasta pienestä lukiosta elämän eväät akateemikon uralle asti.