Kouluverkkopäätös hiertää

0

Eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa esitin – kuten lupasin edellisessä blogikirjoituksessani – kohdassa ”Myllyojan koulun, Sanginsuun yksikön toiminta 1.8.2017 alkaen”, päätösesityksestä poistetaan lause ”Samassa yhteydessä tehdään myös kokonaisarviointi huomioiden muun muassa Oulun kaupungin taloudellinen tilanne.”, jolloin päätösesitys kuuluu: ”Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Myllyojan koulun Sanginsuun yksikkö jatkaa toimintaansa, kunnes koulu on investointi- tai peruskorjaustarpeessa. Tällöin koulun jatkoa tarkastellaan uudelleen, kuitenkin viimeistään vuonna 2022. Samassa yhteydessä laaditaan lapsivaikutusten arviointi.”

Hävisimme äänestyksen äänin 7-10. Tuo lause olisi pitänyt poistaa, koska se on liian tulkinnanvarainen. Kalevassa aiheesta kirjoitetussa jutussa tuo kyseinen lause on tänään tulkittu seuraavasti: ”Lisäksi Sanginsuun kouluyksikön toimintaa arvioidaan Oulun kaupungin taloudellisen tilanteen suhteen.”

Minun tulkintani kyseisestä lauseesta on kuitenkin edelleen sama kuin aiemmin eli, että lauseen tavoite on, että Oulun kouluverkko arvioidaan uudelleen kokonaisuudessaan eli siis Oulun kouluverkko 2020-luvulla -päätös avataan.

Tulen seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa asia käsitellään, toistamaan esitykseni.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.