Yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille – myös työelämässä

0

Muutama sana vielä uudistuksesta, joka valitettavasti ei toteutunut tällä hallituskaudella. Olen puhunut pitkään siitä, että työllisyys on paras tapa ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa ja palveluita. Tällä hetkellä vanhempien perhevapaat eivät kuitenkaan kannusta tai mahdollista äitien ja isien työllistymistä yhtäläisesti. Naisten työurat, palkat ja eläkkeet jäävät jälkeen miehistä, koska naiset kantavat yhä päävastuun kodista ja lapsista. Kelan tilastojen mukaan vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainrahapäivistä 90,5 prosenttia ja kotihoidontuen saajista naisia oli 93 prosenttia.

Kokoomus on edelleen vahvasti perhevapaauudistuksen toteuttamisen puolella. Me olemme valmiit uudistamaan perhevapaat nykyaikaan. Esimerkiksi verrattuna Ruotsiin Suomessa naiset kantavat suurempaa vastuuta lasten hoidosta ja käyvät vähemmän töissä. Syntyvyys on rajusti laskussa, Suomeen syntyy enää vähän yli 50 000 lasta vuodessa. Syntyvyys ei tule kääntymään nousuun, ellemme muuta yhteiskunnan rakenteita.

Kuten keskustelussa on hyvin tullut esiin, on perhevapaajärjestelmän uudistamisessa kyse sekä tasa-arvosta että työllisyydestä. Uudistuksen ääneen lausuttuna tavoitteena on saada useampi äiti töihin ja useampi isä pitämään perhevapaata.

Hallitus on ottanut työllisyysasteen nostamisen ja myös kannustinloukkujen karsimisen yhdeksi päätavoitteistaan. Perhevapaiden uudistamisessa on kyse juuri näitä tavoitteita tukevasta päätöksenteosta. Naisille koituu lasten kasvatuksessa miehiä selvästi suurempi vastuu. Tämä puolestaan näkyy naisten alhaisempana työllisyysasteena. Tämä haittaa paitsi kansantaloutta, myös perheen omaa toimeentuloa. Jos äidin kotonaolojakso pitkittyy, haittaa tämä työllistymistä ja uralla etenemistä myös tulevaisuudessa. Jäykkä ja epätasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä selittää osaltaan myös äitien alhaisempaa palkkatasoa ja eläkkeitä.

Asenteet ja ihmisten tavat eivät muutu, ellei järjestelmä tuota muutosta mahdollista. Tasa-arvo ja korkeampi työllisyys ovat Suomelle tärkeitä tavoitteita, niitä parantavia uudistuksia pitää viedä rohkeasti eteenpäin.

Kuten ministeri Sanni Grahn-Laasonen on todennut: ”Puheet ja ohjelmat eivät riitä tarvitaan tekoja. Kokoomus on niihin valmis.”

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.