Vauhtia päätöksiin

0

Marinin hallitus ilmoitti perjantaina 20.3.2020 taloustoimista koronavirusepidemian haittojen minimoimiseksi. Esityksessä on hyviä ehdotuksia, joilla helpotetaan koronan takia todella ahtaalle joutuneiden yrittäjien asemaa tilanteessa, jossa käytännössä koko maa on kiinni eikä kauppa käy, mutta kulut monelta osin säilyvät.

On päivän selvää, että kriisin hoidossa ihmisten hyvinvointi ja terveys tulee olla etusijalla. Tartuntavaaran lisäksi ihmisiä huolettaa tulevaisuus. Yrittäjien tilanne käy päivä päivältä ja tunti tunnilta pahemmaksi, voisipa sanoa, että sietämättömäksi. Yrittäjäkentästä tulevan palautteen määrä on todella suurta. Huoli omasta ja työntekijöiden tulevaisuudesta ja selviämisestä on todella kova.

Tilanteen ollessa pahempi kuin kertaakaan sotien jälkeen hallituksen esittämien toimien lisäksi tarvitaan lisää verotuksen kautta tulevia toimia, joilla tuetaan työllisyyttä tilanteessa, jossa etenkin pienten palveluyrittäjien toiminta on pysähtynyt kuin seinään. Tämän johdosta kotitalousvähennyksen määrä on nopeasti kaksinkertaistettava kuluvalle vuodelle. Yli 75-vuotiaiden kotipalveluiden kotitalousvähennys on nostettava 70 prosenttiin ja vähennyksen omavastuu poistettava.

Kotona olevia ikäihmisiä on tuettava yli 70-vuotiaille suunnatulla palvelusetelillä, jolla on mahdollisuus hankkia kotiinkuljetuspalveluita esimerkiksi lääkkeille ja ruualle. Kunnat voisivat myöntää setelin niille ikäihmisille, joilla ei muuten ole edellytyksiä saada apua asiointiin. Myös kaupassa tai apteekissa asiointi toisen puolesta on saatava kotitalousvähennyksen piiriin. Näillä toimilla helpotetaan ikäihmisten arkea ja tuetaan palveluyritysten toimintaa ja samalla turvataan työpaikkojen pysyvyyttä niin kaupan-, ravintola- kuten myös kuljetusalalla olevien toimijoiden osalta.

Esiin nostettu yrittäjien ja freelancereiden työttömyysturvan lisäksi toiminimiyrittäjälle tulee antaa mahdollisuus vähentää sairaan lapsen hoitajan palkka verotuksessa.

Tilanteen ollessa poikkeuksellisen vakava suomalaiset ovat ennenkin osoittaneet vahvaa yhtenäisyyttä. Ei tule olla olemassa hallitus-oppositio asetelmaa, vaan koko eduskunta ja kansakunta tarvitaan yhdessä rintamassa töihin kriisin hoitamiseksi. Esitykset tulee saada nopeasti lainvoimaisiksi ja tarvittavat lain muutokset eduskunnassa läpi. Tarvitaan vauhtia päätöksiin!

Vetoan, että maamme hallitus toisi mahdollisimman nopeasti esityksiä eduskunnan käsiteltäväksi, että eduskunta pääsisi tekemään tarvittavat lakimuutokset, jolloin tilanteen edellyttämät välttämättömät tukitoimet saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

JAA